α artifact hunters top

All data will be updated online.

Online
Offline


Position Count Stalker Clan PvP status PvP wins PvE wins Experience
21651 57 ДЕ_ДОК Зомби Good 1 133 167 912
21652 57 БОМЖкак_БОМЖ Regular 177 1855 872 156
21653 57 криоген52 Good 0 0 177 168
21654 57 DimaCruzzzzzzZ Good 160 3101 2 269 354
21655 57 1НИКОЛАЙ1 Good 0 0 333 009
21656 57 L_ost Выжившие Regular 153 4399 5 870 491
21657 57 SmartSting Good 9 1367 637 854
21658 57 Левша57 Good 0 0 125 050
21659 57 Rubber Good 14 5590 2 760 800
21660 57 AHOHuM Good 1 525 336 173
21661 57 Leshy_151262_1422971974 Good 0 0 1 498 679
21662 57 ГЛИНОМЕС Good 0 0 1 740 770
21663 57 грязинец Good 1 890 229 477
21664 57 Бампо Good 23 6413 6 830 231
21665 57 сорока_1 Good 77 1652 783 944
21666 57 отрешонный Good 3 2079 502 692
21667 57 alexs26911 Good 1 2410 1 278 752
21668 57 Nixin Good 1 2304 1 188 333
21669 57 САНИТАР1 OutLaws Regular 104 3290 5 161 092
21670 57 xxGeksogenxx_624098_1422725721 Good 62 9110 1 742 532
21671 57 ХранительНекойТайны Good 0 0 1 354 375
21672 57 Доктор_Травушка МИЛОСЕРДИЕ Good 0 0 235 839
21673 57 Name Good 196 7108 3 736 731
21674 57 Corvo Пришедшие Good 8 657 315 569
21675 57 заподло СИНДИКАТ Regular 538 13381 13 163 828
21676 57 Кисмет Good 0 0 479 925
21677 57 opol4enets_PDP Regular 1113 5400 4 463 909
21678 57 BLOT Good 0 0 4 920 464
21679 57 Mazaious Good 31 969 545 253
21680 57 Федорчук Good 21 3179 1 149 657
21681 57 Комбезыч GEEK Good 1 583 529 912
21682 57 Good_KISsKA Good 2 748 316 800
21683 57 Generak1 Good 0 0 746 350
21684 57 AlexWayN1 Regular 43 544 254 214
21685 57 ЗАЩИТНИК31 Good 62 2331 2 026 572
21686 57 Друн Good 0 0 212 492
21687 57 Birmut Good 4 2347 1 882 550
21688 57 A0B71F1E Good 0 0 217 139
21689 57 Пипец17 Good 0 0 212 944
21690 57 КачаюМоск Good 0 0 202 834
21691 57 Фонтом Good 1 1870 540 575
21692 57 главрач Good 3 2701 2 006 088
21693 57 Нанопиксель Good 0 0 138 631
21694 57 Зачетный_Ник Regular 64 23837 8 219 316
21695 57 Сурья Good 0 0 252 941
21696 57 Олень11 Good 8 1191 907 179
21697 57 Stalker_1408604 Good 0 0 137 003
21698 57 Djon27ru ОТЕЧЕСТВО Good 1 931 2 300 804
21699 57 апричанастрельбы Good 0 0 94 836
21700 57 GSors Good 0 0 197 379