α artifact hunters top

All data will be updated online.

Online
Offline


Position Count Stalker Clan PvP status PvP wins PvE wins Experience
21701 57 xxGeksogenxx_624098_1422725721 Good 62 9110 1 742 532
21702 57 ХранительНекойТайны Good 0 0 1 354 375
21703 57 Доктор_Травушка МИЛОСЕРДИЕ Good 0 0 235 839
21704 57 Alex_Vin Regular 102 5076 13 854 882
21705 57 ДЕ_ДОК Зомби Good 1 133 167 912
21706 57 БОМЖкак_БОМЖ Regular 177 1855 872 156
21707 57 криоген52 Good 0 0 177 168
21708 57 DimaCruzzzzzzZ Good 160 3101 2 269 354
21709 57 1НИКОЛАЙ1 Good 0 0 333 009
21710 57 L_ost Выжившие Regular 153 4399 5 870 491
21711 57 SmartSting Good 9 1367 637 854
21712 57 Левша57 Good 0 0 125 050
21713 57 ГЛИНОМЕС Good 0 0 1 740 770
21714 57 грязинец Good 1 890 229 477
21715 57 Бампо Good 23 6413 6 830 231
21716 57 сорока_1 Good 77 1652 783 944
21717 57 Rubber Good 14 5590 2 760 800
21718 57 AHOHuM Good 1 525 336 173
21719 57 Leshy_151262_1422971974 Good 0 0 1 498 679
21720 57 Name Good 196 7108 3 736 731
21721 57 Corvo Пришедшие Good 8 657 315 569
21722 57 заподло СИНДИКАТ Regular 538 13381 13 163 828
21723 57 Кисмет Good 0 0 479 925
21724 57 киряволк Good 9 416 32 667
21725 57 Polenok Regular 82 4767 1 500 740
21726 57 ВАШКА ПЕХОТА Good 20 5391 3 519 630
21727 57 Лавруш Regular 1861 9892 6 031 620
21728 57 Bungarus ПЛЕТЬ Good 268 13646 1 559 274
21729 57 sanek333777 МЕЧ Regular 421 9248 7 956 547
21730 57 ВуайерисТ Regular 27 105 24 437
21731 57 Desperador БЕЛЫЙ_ВОЛК Good 834 43571 7 385 028
21732 57 xSAYGA Good 0 0 122 123
21733 57 Валерка_Годун Regular 1 2511 1 427 062
21734 57 сяба Good 13 1163 177 013
21735 57 Ghost_Mertvez Good 32 2109 200 492
21736 57 ion Good 41 4278 629 910
21737 57 MikhaelangeL_[DELETED]_112464_1480105172 Good 34 3201 590 904
21738 57 КОЛИНЗ Good 8 13043 12 683 923
21739 57 иду_курю Good 4 263 3 922
21740 57 Фанат_32 Good 457 18044 5 855 918
21741 57 явист ВИТЯ3И Regular 569 12469 3 737 537
21742 57 Qystas Good 26 132 6 802
21743 57 Gestas Good 16 2810 310 520
21744 57 3убнаяФея Good 74 40433 8 462 705
21745 57 bro12_511093_1420564657 Good 0 0 1 518
21746 57 Зоидберго Good 50 1221 68 811
21747 57 Kashuk Готика Good 46 2639 462 413
21748 57 Skelet38rus СИНДИКАТ Regular 636 2337 712 360
21749 57 STEP_211 Good 14 43248 29 648 149
21750 57 NORD_ST Regular 6 8738 10 993 665