β artifact hunters top

All data will be updated online.

Online
Offline


Position Count Stalker Clan PvP status PvP wins PvE wins Experience
9851 2 хИскатель_смертих Regular 446 13403 4 687 680
9852 2 xxKRIKxx Regular 180 1982 1 265 029
9853 2 транзистор Good 44 55994 34 895 087
9854 2 Добрый_Снайпер STATUS Regular 1744 5921 2 037 047
9855 2 Отчим ДАЛЬНИЙ_ВОСТОК Good 9405 95334 118 973 931
9856 2 РОСПРОМТОРГ_[DELETED]_349203_1498470066 Trading_clan Good 3 146 39 637
9857 2 Selens Regular 22 3385 1 471 853
9858 2 хЧИКх Good 21 27891 45 483 095
9859 2 нортем Дети_Пустоши Good 55 9417 9 085 213
9860 2 Pro100kasyan Regular 296 5037 1 948 970
9861 2 БЕЛЫЙМАСТЕР Regular 88 3557 1 747 032
9862 2 IJohnCooperI Good 174 8216 16 807 729
9863 2 норвежец 0тбросы Regular 1915 7228 7 251 028
9864 2 хХхПикачЮхХх Good 4 4520 3 222 136
9865 2 Дон_9 Good 0 0 5 613
9866 2 ЯКУДЗА_0 ISankt_LegionI Good 161 14371 6 001 954
9867 2 Ися_Снайпер ПРОФСОЮЗ Good 464 18284 17 284 739
9868 2 ABRAXAM Чистое_Небо Good 58 9756 10 605 793
9869 2 Tribius Good 1 696 31 289
9870 2 СЕРЫЙ42 Good 23 3905 5 447 611
9871 2 Dilwood АНТАНТА Good 2 3051 3 523 999
9872 2 ДИ0НИС Regular 5800 23448 14 354 551
9873 2 Noormax PREVAILING Regular 3057 12892 8 147 728
9874 2 дрема1 Good 420 3115 979 330
9875 2 Мих_алыч Good 0 0 797 335
9876 2 RainboW_Led Regular 14 649 109 469
9877 2 GEKATA ПАТРУЛЬ Good 0 0 92 756
9878 2 РокСтаил Regular 112 31159 13 715 579
9879 2 Дурь_Неба ПРАВОСУДИЕ Good 163 9701 3 474 590
9880 2 dap ОДШБ Good 136 20006 46 758 754
9881 2 Эскулапий Good 5 3179 4 023 696
9882 2 Хабаровск1 Regular 282 11237 5 385 143
9883 2 Майор_ФСБ Good 5 6821 5 693 523
9884 2 Варашиловский Regular 3152 72741 86 660 790
9885 2 гидропоник Regular 40 10775 1 121 262
9886 2 ARD Good 0 0 663 372
9887 2 taxi58 Good 39 6784 2 393 923
9888 2 па_рампампам Good 49 6371 4 686 027
9889 2 Остроум Regular 58 653 521 442
9890 2 vasja31 Good 9 342 1 279 222
9891 2 КалашПМ_ович Regular 29 14008 8 929 903
9892 2 KacTuuJL Good 813 20126 10 544 493
9893 2 ДЭКОРТ Мирный_атом Good 2 1220 1 381 139
9894 2 Периметр Good 2 184 73 965
9895 2 КоммандоС1 Good 32 8500 6 358 548
9896 2 wasssa Regular 238 4166 1 374 909
9897 2 несу_кости Good 1 427 28 873
9898 2 Дартанъян Regular 494 6587 6 273 560
9899 2 Анатолий65 Regular 59 23746 24 789 909
9900 2 MapaFonec1488 Regular 362 362 64 103