ε artifact hunters top

All data will be updated online.

Online
Offline


Position Count Stalker Clan PvP status PvP wins PvE wins Experience
2951 3 Pinkie_Pie Pony Good 24 10047 11 140 503
2952 3 кондер1 АНТАНТА Good 52 17515 13 138 842
2953 3 Pompei Good 0 0 134 647
2954 3 DobryKryaK Good 2 572 424 276
2955 3 1дед1 Good 22 102554 93 568 817
2956 3 dikobraz241 ВИТЯ3И Regular 15213 184642 211 683 758
2957 3 Медичка33 Good 411 82395 105 109 270
2958 3 TUMC АНТАНТА Regular 3322 86148 63 804 337
2959 3 4eJloBeK zZz Regular 23361 105483 205 402 322
2960 3 7shadow Good 4 3074 1 174 738
2961 3 Красавец Good 0 0 793 135
2962 3 Suleyman Good 8 9532 12 453 003
2963 3 Misha2016110 Regular 228 29253 33 610 006
2964 3 Дембель_ВДВ Regular 6005 44486 99 279 117
2965 3 Баня ОДШБ Good 11810 161809 189 697 409
2966 3 Byrelom Good 42 2246 7 223 705
2967 3 Skill_off Good 12772 61556 83 763 979
2968 3 WSTORMSW Good 142 37804 59 422 535
2969 3 FEARLESS Еврейская_община Good 9 2072 5 125 765
2970 3 Сезый Good 4 2252 1 889 539
2971 3 Симпапуля Good 0 0 185 439
2972 3 ШплинтЯ Good 6 9133 7 749 377
2973 3 crazyswalker СлавянЕ Good 955 183492 243 118 070
2974 3 llXumukll АЛЬЯНС Good 604 33982 46 575 132
2975 3 Бомбочка Good 0 0 855 237
2976 3 САУ Good 18 16276 10 774 888
2977 3 Ganbit Good 22 2938 4 136 451
2978 3 datre Good 67 87152 104 749 797
2979 3 xGvendx ВОЗРОЖДЕННЫЕ Good 1390 54401 162 524 833
2980 3 sleg Good 61 36456 27 658 625
2981 3 СТАЛКЕР_94 ЯГУАР Regular 3128 58449 106 326 029
2982 3 хххЯКОВххх Черные_Ангелы Good 566 63423 77 918 861
2983 3 мигель Good 176 110876 134 096 589
2984 3 мантировка Regular 4 8485 11 003 370
2985 3 ПрИнЦеСсАсНеБеС АНТАНТА Good 294 26701 34 637 818
2986 3 сержант_ботари Good 31 27707 25 346 290
2987 3 xorxe Good 41 23218 34 243 568
2988 3 ЛедиМарта ВИТЯ3И Regular 3310 147175 229 044 530
2989 3 сВоЕоБрАзНаЯ Regular 1089 23020 35 357 518
2990 3 F1aa Good 33 14229 17 142 053
2991 3 212 АНТАНТА Good 26 3712 10 362 596
2992 3 Данна Good 26 20250 19 190 040
2993 3 ТЕХНИК_73 Good 140 21453 26 019 496
2994 3 xxxsanekxxx Good 57 27205 16 303 638
2995 3 arAvt11rus Regular 4 5899 4 536 624
2996 3 Альбертик Good 5 3049 6 325 565
2997 3 казявка КомитетНубскихДел Good 1 1448 1 461 126
2998 3 ЭллюЗионисТ АТТАСК Good 677 105912 180 505 130
2999 3 Задира61 БУЯН Good 211 100177 106 829 977
3000 3 катерина23 БУЯН Good 41 12768 12 762 848