ε artifact hunters top

All data will be updated online.

Online
Offline


Position Count Stalker Clan PvP status PvP wins PvE wins Experience
2601 3 Галлоперидолл Good 6 16072 20 319 428
2602 3 Сашка_ПАУК ОРДЕН Good 106 141827 140 061 074
2603 3 ZATOCHKA Good 68 12908 43 741 502
2604 3 DRYIT Good 4 10524 2 118 819
2605 3 Lager Good 2 786 951 846
2606 3 Забытый56 Regular 1527 11764 6 531 416
2607 3 Похрен161 ОТЕЧЕСТВО Good 209 12942 32 124 063
2608 3 Ведьмак_25 Good 58 62331 64 166 360
2609 3 xBaNaNx Good 0 0 27 366
2610 3 xPRAGAx Good 1954 180860 223 355 528
2611 3 bobo_82 Regular 1377 93624 89 789 029
2612 3 Касяк28 ДАЛЬНИЙ_ВОСТОК Regular 551 13345 20 180 073
2613 3 MiHuS Good 4878 10555 16 184 201
2614 3 HuKoTuN ПРОФСОЮЗ Good 67 27077 69 454 488
2615 3 Part1Zan4eK VOLGA Regular 14589 49343 77 387 116
2616 3 Separatist хБратство_БОТАНИКОВх Good 33 4459 3 639 947
2617 3 Holeroy Regular 1196 23069 17 527 800
2618 3 ALCARTAS Regular 701 38255 27 474 087
2619 3 Баламутник Good 40 35479 61 485 561
2620 3 Доктор_Нерв MACTEPA Regular 1905 74853 109 405 304
2621 3 Re_Animator ПАТРУЛЬ Good 35791 168240 172 756 461
2622 3 alekseias ПАТРУЛЬ Regular 2165 40830 75 847 654
2623 3 Почти_даром Good 2 936 457 078
2624 3 хХВАМПИРхХ хХхТЕНИхХх Good 19 42667 33 190 810
2625 3 тинпу Good 10 5174 2 611 795
2626 3 ДоК_Сергий Good 374 78962 105 187 398
2627 3 АНФИСА Good 0 0 140 072
2628 3 Lifestealer INQUISITION Regular 345 7141 13 739 248
2629 3 valentinich1 xPATRIOTx Good 5450 133169 164 252 986
2630 3 KarlYklari ВИТЯ3И Good 75 17216 30 200 763
2631 3 ДядяКоля Good 0 0 92 439
2632 3 Монгол Regular 1125 4741 2 718 485
2633 3 Amper ATOMIC Regular 1800 13483 15 150 487
2634 3 Евгеничь Regular 315 10929 10 576 670
2635 3 Trackman Good 162 26445 5 837 535
2636 3 СВЯТОГОР Спарта Good 1456 88319 88 949 228
2637 3 Туман Good 329 9557 863 619
2638 3 Адольф ПЛАМЯ Good 902 39394 22 122 124
2639 3 ВоВа Regular 214 6740 1 603 324
2640 3 wolf Good 401 6535 3 971 176
2641 3 STALIN Regular 8285 18447 118 279 890
2642 3 RusPartizan Black_Ravens Good 605 14459 11 831 048
2643 3 INGVAR Regular 69 6336 4 069 769
2644 3 Сплюшка Good 751 10903 3 209 576
2645 3 MachoMan Regular 1329 10560 7 913 580
2646 3 Алмазянин Good 17 3626 1 277 061
2647 3 SKIL КОНСТАНТА Regular 1768 4993 4 647 973
2648 3 Ванек_Борода Good 44 6049 712 380
2649 3 АНДРЕЙ_КРАСНОУРАЛЬСК ВИТЯ3И Good 4118 144710 179 862 347
2650 3 odinvpolevoin Regular 25885 77521 149 536 875